Zahájení správního řízení

Obvodní báňský úřad oznámil zahájení správního řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru na České. viz  úřední deska ČBÚ Společnost GET s.r.o podala dne 23.9 žádost s návrhem na stanovení dobývacího prostoru. Dnem 30.10. bude zahájeno správní řízení. Už nám to začíná...

Doplnění informace MŽP

Obdrželi jsme doplnění  k naší žádosti o poskytnutí informace k vydanému předchozímu souhlasu se stanovením dobývacího prostoru v lokalitě Česká. Text předchozího souhlasu MŽP je zde spolu se zajímavější částí žádosti společnosti GET o předchozí souhlas ke stanovení dobývací prostoru.    

Žádost o informaci

Na Ministerstvo životního prostředí byla poslána žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení, proč a za jakých podmínek byl vydán předběžný souhlas ke stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Česká. Přiložili jsme i petiční archy.

Veřejné zasedání zastupitelstva města Neveklov

Dne 1.6.2016 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Neveklov, při kterém jsme předali petici a seznámili účastníky s postupem jak předchozím, tak s plánovanými kroky. Zastupitelstvo prostřednictvím starosty vyjádřilo podporu našemu snažení.

Petiční akce ukončena

Dnešním dnem jsme ukončili petiční akci. Proti povolení lomu na vrchu Česká a na podporu spolku se svým podpisem vyjádřilo 583 občanů. Všem velmi děkujeme. Petiční archy budou předány Ministerstvu životního prostředí, Krajskému úřadu Středočeského kraje a Městu Neveklov.