O nás

Hlavním posláním spolku Česká458 z.s. je ochrana přírody a krajiny. Spolek byl založen občany Ouštic, Lipek a Černíkovic s cílem zabránit další devastaci naší krajiny a zdravého životního prostředí. Spolek bude vystupovat na obranu oprávněných zájmů občanů Neveklovska při řízeních týkajících se povolení těžby stavebního kamene v lokalitě Ouštice. Jméno spolku je odvozeno od vrchu Česká, který by měl být těžbou zasažen. Číslovka 458 značí nadmořskou výšku vrcholu, který chceme zachránit.

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku


Zprostředkovatelská společnost GET s.r.o. má zájem opatřit povolení k těžbě kamene v lokalitě Ouštice. Chce prosadit využití ložiska, které bylo v dávných dobách vytipováno jako jeden z možných zdrojů stavebního kamene na Benešovsku.

Našim cílem bude v první fázi přinést argumenty, proč nelze realizovat záměr těžby kamene v naší obci, která je již nyní zasažena důlní činností, a v další fázi se pokusit o trvalé zrušení vyhrazeného ložiska a odpisu z evidence zásob (tj. znemožnit jejich budoucí těžbu), a to z důvodu ochrany životního prostředí převyšující nad zájem na vydobytí těchto zásob.

V naší činnosti budeme spolupracovat s orgány ochrany životního prostředí na všech stupních.

Obec, jejíž území je dotčeno těžbou, se stává účastníkem řízení o stanovení průzkumného území, dobývacího prostoru a povolení k hornické činnosti. Obec jako orgán územního plánování vyjadřuje svoje stanovisko v řízení o stanovení dobývacího prostoru, ale na toto stanovisko nemusí být brán zřetel.

Proto budeme spolupracovat s právními kancelářemi, které se zabývají pomoci občanům při boji se zájmy zasahujícími do práv občanů na udržení zdravého životního prostředí. Náš podíl na pozemku rozhodně těžařům neprodáme, ani nepronajmeme.

Naštěstí rozhodnutím Nejvyššího soudu nebyla připuštěna snaha těžařských lobistů o zvrácení novely Horního zákona, kterou mělo být umožněno vyvlastnění pozemků ve prospěch těžby.