Dokumenty

  • Vyjádření spolku Česká458 k dokumentaci EIA
  • Zde je ke stažení dokument PETICE
  • Stanovy spolku Česká458 z.s.
  • Oznámení společnosti GET o zahájení prací na dokumentaci EIA
  • Obdobné problémy mají i jinde
  • Odpověď Ministerstva životního prostředí na žádost o informaci k vydání předchozího souhlasu se stanovením dobývacího prostoru