Archiv rubriky: Novinky

Žádost o informaci

Na Ministerstvo životního prostředí byla poslána žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení, proč a za jakých podmínek byl vydán předběžný souhlas ke stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Česká. Přiložili jsme i petiční archy.

Veřejné zasedání zastupitelstva města Neveklov

Dne 1.6.2016 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva města Neveklov, při kterém jsme předali petici a seznámili účastníky s postupem jak předchozím, tak s plánovanými kroky. Zastupitelstvo prostřednictvím starosty vyjádřilo podporu našemu snažení.

Petiční akce ukončena

Dnešním dnem jsme ukončili petiční akci. Proti povolení lomu na vrchu Česká a na podporu spolku se svým podpisem vyjádřilo 583 občanů. Všem velmi děkujeme. Petiční archy budou předány Ministerstvu životního prostředí, Krajskému úřadu Středočeského kraje a Městu Neveklov.

Založení stránek

Tyto stránky byly založeny na podporu spolku "Česká458", který se snaží zabránit povolení dobývacího prostoru s rozsáhlým zásahem do přírodní krajiny a ovlivněním života v blízkém okolí.

Autor: Daniel Čermák