Archiv autora: webmaster

Lom Ouštice

Kamenolomy ČR s.r.o., která provozuje stávající lom v Oušticích vyčerpala povolené množství kamene k těžbě. V minulosti vykoupila kolem lomu téměř všechny pozemky a hodlá i do budoucna v těžbe zde pokračovat. K tomu potřebuje od Báňského úřadu příslušné rozhodnutí. Součástí podkladů pro toto rozhodnutí je stanovisko odboru životního prostředí Středočeského kraje, zda má být tento záměr posuzován v řízení EIA. Oznámení záměru je k dohledání zde Kromě pokračování v těžbě východním směrem do louky hodlá těžař v dalším období zahloubit lom o 17m. Po dobu těžby by bylo nutno podzemní vodu odčerpávat. Hrozí tak nebezpečí ohrožení zdrojů vody v Oušticích a na Lipkách. S ohledem na tato nebezpečí a z důvodu, že provoz lomu nebyl nikdy posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí v místě, požádali jsme za spolek Česká 458 Krajský úřad, odbor životního prostředí, aby byl záměr podrobně projednán v řízení EIA. Celé naše stanovisko je uloženo zde.

Prodloužení lhůty pro těžaře

Obvodní báňský úřad v Praze na základě žádosti Kámen Zbraslav a.s. prodloužil o dva roky lhůtu pro zajištění kladného rozhodnutí EIA a další nutných podkladů, na jejichž základě lze stanovit v prostoru Česká nový dobývací prostor. Těžaři v původní lhůtě nedodali požadované doklady. Dokumentace EIA jim byla vrácena k přepracování.

Stav projednávání dokumentace EIA

Ministerstvo životního prostředí na základě stanoviska posuzovatele a našich připomínek vrátilo společnosti GET dokumentaci EIA k přepracování. Posuzovatel, stejně jako my, rozporoval zejména opodstatněnost záměru a kumulaci vlivů na životní prostředí se stávajícím zdroji znečištění, zejména pak s provozovaným lomem Ouštice. Celý text dopisu MŽP, kterým vrací dokumentaci k přepracování je ke stažení zde.

Transparentní účet

Pro financování potřeb spolku, zejména technických a právních posudků k EIA a ev. k následným správním řízením, jsme zřídili transparentní účet.
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2401114489
Z účtu jsme již hradili právní pomoc při koncipování našeho stanoviska k dokumentaci EIA. Každá částka, kterou přispějete, bude využita ve prospěch naší společné snahy o odstranění hrozby otevření dalšího lomu v Neveklově. Děkujeme.  

Boj začíná – byla zveřejněna dokumentace EIA

Městský úřad obdržel vyrozumění od Ministerstva životního prostředí, že společnost GET zveřejnila dokumentaci EIA ke svému záměru stanovit dobývací prostor s následnou těžbou kamene u nás na České. Obec nyní toto zveřejní na vývěsce a veřejnost má možnost ve 30ti denní lhůtě uplatnit svoje námitky. Vyjádřit se může každý, komu záměr na zničení našeho životního prostředí není lhostejný. Svoje připomínky můžete uplatnit u MŽP přímo sami nebo prostřednictvím zastupitelstva nebo nebo případně prostřednictvím naším. Nyní shromažďujeme argumenty proti záměru. Celá dokumentace je ke stažení na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1188 a měla by být k dispozici v tištěné podobě i na Městském úřadu.

Zahájení správního řízení

Obvodní báňský úřad oznámil zahájení správního řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru na České. viz  úřední deska ČBÚ Společnost GET s.r.o podala dne 23.9 žádost s návrhem na stanovení dobývacího prostoru. Dnem 30.10. bude zahájeno správní řízení. Už nám to začíná...