Odvolání Kamenolomy s.r.o. proti zamítnuté výjimce

Proti zamítnuté výjimce se težaři odvolali. Jako důvod uvedli v odvolání údajné procesní chyby a žádají, aby odbor životního prostředí Stč. kraje znovu jejich žádost projednal. K tomuto požadavku jsme podali naše vyjádření, které je k dispozici zde. K dnešnímu dni se v lomu nepracuje.