Žádost o výjimku z ochrany zvláště ohrožených druhů

Kamenolomy ČR s.r.o. dostaly v rámci projednání dokumentace EIA podmínku na zpracování doplňku biologického průzkumu oblasti stávajícího lomu, neboť se zde vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů. Tento průzkum to potvrdil. Pro další postup v povolování těžby v lomu si musí těžaři opatřit výjimku dle zákona o ochraně přírody. V žádosti musí prokázat, že jejich zájem na pokračování v těžbě přesahuje veřejný zájem na ochranu přírody. Do řízení se náš spolek přihlásil a podal dnes své negativní stanovisko. (Uloženo zde)