Návrh na zastavení těžby

Děkujeme všem, kteří přišli vyjádřit svůj názor k záměru na rozšíření a prohloubení lomu v Oušticích. Při veřejném projednání bylo potvrzeno, že v současné době lom těží mimo povolené hranice a jeho provozování je tedy protiprávní. Při dosavadním provozu nebyly plněny podmínky plynoucí z dřívějšího povolení. Z tohoto důvodu jsme podali na odpovědné státní orgány požadavek na okamžité zastavení těžby a to až do doby, než bude případně vydáno povolení nové. Naše oznámení je k nahlédnutí http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2020/02/OZNÁMENÍ.pdf