Česká – Obvodní báňský úřad zastavil řízení

Obvodní báňský úřad dne 6.1.2020 definitivně zastavil řízení o stanovení dobývacího prostoru pro kamenolom v lokalitě Ouštice - Česká. Rohodnutí je k nahlédnutí zde: http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2020/02/Usneseni_o_zastaveni_SR-1.pdf . Po 3 letech máme tedy i díky vám, kteří jste se podíleli na odporu proti tomuto nesmyslnému záměru, vyřešen jeden problém. Doufejme, že někoho dalšího podobná věc znovu nenapadne.