Lom Ouštice – zjišťovací řízení

Krajský úřad, odbor životního prostředí na základě vyjádření Města Neveklov a našeho vyjádření stanovil, že záměr rozšíření lomu Ouštice má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA. Pro zájemce o plné znění tohoto rozhodnutí je toto k nahlédnutí zde: http://www.ceska458.cz/wp-content/uploads/2018/09/099263-_ZZR-_tezba_Oustice.pdf