Lom Ouštice

Kamenolomy ČR s.r.o., která provozuje stávající lom v Oušticích vyčerpala povolené množství kamene k těžbě. V minulosti vykoupila kolem lomu téměř všechny pozemky a hodlá i do budoucna v těžbe zde pokračovat. K tomu potřebuje od Báňského úřadu příslušné rozhodnutí. Součástí podkladů pro toto rozhodnutí je stanovisko odboru životního prostředí Středočeského kraje, zda má být tento záměr posuzován v řízení EIA. Oznámení záměru je k dohledání zde Kromě pokračování v těžbě východním směrem do louky hodlá těžař v dalším období zahloubit lom o 17m. Po dobu těžby by bylo nutno podzemní vodu odčerpávat. Hrozí tak nebezpečí ohrožení zdrojů vody v Oušticích a na Lipkách. S ohledem na tato nebezpečí a z důvodu, že provoz lomu nebyl nikdy posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí v místě, požádali jsme za spolek Česká 458 Krajský úřad, odbor životního prostředí, aby byl záměr podrobně projednán v řízení EIA. Celé naše stanovisko je uloženo zde.