Prodloužení lhůty pro těžaře

Obvodní báňský úřad v Praze na základě žádosti Kámen Zbraslav a.s. prodloužil o dva roky lhůtu pro zajištění kladného rozhodnutí EIA a další nutných podkladů, na jejichž základě lze stanovit v prostoru Česká nový dobývací prostor. Těžaři v původní lhůtě nedodali požadované doklady. Dokumentace EIA jim byla vrácena k přepracování.