Stav projednávání dokumentace EIA

Ministerstvo životního prostředí na základě stanoviska posuzovatele a našich připomínek vrátilo společnosti GET dokumentaci EIA k přepracování. Posuzovatel, stejně jako my, rozporoval zejména opodstatněnost záměru a kumulaci vlivů na životní prostředí se stávajícím zdroji znečištění, zejména pak s provozovaným lomem Ouštice. Celý text dopisu MŽP, kterým vrací dokumentaci k přepracování je ke stažení zde.