Transparentní účet

Pro financování potřeb spolku, zejména technických a právních posudků k EIA a ev. k následným správním řízením, jsme zřídili transparentní účet.
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2401114489
Z účtu jsme již hradili právní pomoc při koncipování našeho stanoviska k dokumentaci EIA. Každá částka, kterou přispějete, bude využita ve prospěch naší společné snahy o odstranění hrozby otevření dalšího lomu v Neveklově. Děkujeme.