Stanovisko spolku Česká458 z.s. k dokumentaci EIA

Dnešního dne jsme zaslali na Ministerstvo životního prostředí připomínky k dokumentaci EIA na "Stanovení dobývacího prostoru Mlékovice".