Boj začíná – byla zveřejněna dokumentace EIA

Městský úřad obdržel vyrozumění od Ministerstva životního prostředí, že společnost GET zveřejnila dokumentaci EIA ke svému záměru stanovit dobývací prostor s následnou těžbou kamene u nás na České. Obec nyní toto zveřejní na vývěsce a veřejnost má možnost ve 30ti denní lhůtě uplatnit svoje námitky. Vyjádřit se může každý, komu záměr na zničení našeho životního prostředí není lhostejný. Svoje připomínky můžete uplatnit u MŽP přímo sami nebo prostřednictvím zastupitelstva nebo nebo případně prostřednictvím naším. Nyní shromažďujeme argumenty proti záměru. Celá dokumentace je ke stažení na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1188 a měla by být k dispozici v tištěné podobě i na Městském úřadu.