Stanovisko města k žádosti těžaře

Rada města Neveklov projednala žádost společnosti GET s.r.o o vyjádření k záměru stanovit na České dobývací prostor pro těžbu kamene. S návrhem těžební společnosti nesouhlasí.