V Lešanech jsou na tom stejně

Společnost GET s.r.o., která se snaží prosadit lom i u nás v Neveklově, předložila dne 21.9.2016 dokumentaci EIA k projednání, viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1186 pro lokalitu Lešany. V podstatě totožný záměr na otevření lomu několik kilometrů od nás.